ETAPY WSPÓŁPRACY

– w projekty wnętrz
  • SPOTKANIE WSTĘPNE
  • PODPISANIE UMOWY,  ANALIZA POTRZEB KLIENTA
  • INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA ORAZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
  • PROJEKT FUNKCJONALNY/USZCZEGÓŁOWIENIE WYBRANEGO PROJEKTU
  • KONCEPCJA/ USZCZEGÓŁOWIENIE WYBRANEJ KONCEPCJI
  • WYTYCZNE TECHNICZNE DLA WYKONAWCÓW Z WYKAZEM UŻYTYCH MATERIAŁÓW
  • PRZYGOTOWANIE WYCEN I ZAMÓWIEŃ/KONTROLA BUDŻETU
  • TERMINARZ PRAC PROJEKTOWYCH
  • NADZÓR AUTORSKI NAD PRACAMI WYKOŃCZENIOWYM

         


ETAP I

studia i analizy przedprojektowe zamierzenia inwestycyjnego

– ocena możliwości dostosowawczych obiektu, uwarunkowania lokalizacyjne i prawne

– pomiary inwentaryzacyjne, analizy branżowe

– zdefiniowanie szczegółowych wytycznych do założenia projektowego

min. określenie zakresu, rozmiaru funkcjonalnego oraz standardów jakościowych

organizowanej placówki

 

ETAP II

1.1 projekt funkcjonalny (poprzedzony ETAP-em 0) z propozycją architektonicznych rozwiązań przestrzennych zgodnie z wymogami i dbałością o ergonomię i funkcjonalność proponowanych rozwiązań

– wyodrębnienie podziału przestrzeni ze względu na sposób użytkowania

– uwzględnienie wyposażenia ruchomego i stałego (mebli, aparatury etc.)

– zarys instalacji elektrycznych i podłączeń hydraulicznych

-w przypadku projektu wnętrz medycznych założenia do projektu technologii medycznej

1.2 uszczegółowienie wybranego projektu

 

ETAP III

2.1 projekt koncepcyjny –szczegółowe,  kompleksowe opracowanie na podstawie

zatwierdzonego przez Inwestora ETAP-u I

dobór wyposażenia, oświetlenia, materiałów wykończeniowych ścian i podłóg, opraw oświetleniowych, kolorystyki, ceramiki sanitarnej, armatury, elementów stolarskich  etc.

wraz z informacją o orientacyjnych cenach i  rekomendacją Wykonawców.

na jego podstawie możliwe jest planowanie realizacji inwestycji,

tworzenie harmonogramów procesu realizacyjnego inwestycji

W przypadku wnętrz medycznych- na tym etapie zostaje opracowany program medyczny poddany konsultacjom  z rzeczoznawcami sanepid, bhp, p-poż.

2.2 uszczegółowienie projektu koncepcyjnego

ETAP VI

projekt wykonawczy – powstaje na podstawie projektu koncepcyjnego, zawiera

projekty wnętrz, opracowania kosztorysowe, wytyczne do projektów wielobranżowych:

robót murowych, inst. wodno-kan., c.o,  inst. elektr., wentylacji mech. i  klimatyzacji

– prac glazurniczych, malarskich, stolarskich i innych prac wykończeniowych

obejmuje uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą SANEPID, BHP, P-POŻ

ewent. uzyskanie koniecznych odstępstw

Wg. ustaleń prowadzimy:

– nadzory autorskie,

– udzielamy porad, konsultacji i wyjaśnień wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji

dotyczących np. zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań

– prowadzimy harmonogramy procesu realizacyjnego

– dobieramy elementy identyfikacji wizualnej wewnętrznej

– uczestniczymy podczas odbioru placówki przez Sanepid

Do projektów wnętrz prywatnych dla zainteresowanych obraz olejny/akrylowy w cenie projektu (dotyczy projektów  wnętrz o ponadprzeciętnych i wysokich wymaganiach).

Aby przybliżyć  koszty projektowe, konieczne jest rozpatrzenie jakiej kategorii będzie planowane zamierzenie. Przykładowe ceny dla inwestycji o powierzchni do 100 m2:

1/ Architektura wnętrz o wysokich wymaganiach  (wysokie wymagania dot. wykończenia, szczegółowe rys detali)  – 259 zł/m2

2/ Architektura wnętrz o przeciętnych wymaganiach ( typowe umeblowanie, podstawowe materiały wykończeniowe) – 92 zł/m2

3/ Architektura wnętrz o ponadprzeciętnych wymaganiach (meble na wymiar, nietypowe rozwiązania, ponadprzeciętne wymagania dot.materiałów, detali – 157 zł/m2

Prace szczególne wg. dodatkowych uzgodnień

Terminarz prac projektowych i realizacji projektu w cenie projektu.

Jeżeli nie jest na danym etapie potrzebna usługa kompleksowa np. tylko ETEP I + II, wyceniamy je cząstkowo  w stosunku do podanej ceny.